Powered by Blogger.

Borang Pelaporan PBS Tahun 1 (2017)

Friday, 24 March 2017Assalamualaikum wrt. wbt.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan sebahagian daripada komponen Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) untuk mengenalpasti tahap pencapaian/penguasaan murid dalam PdPc yang berlaku di sekolah. Salah satu keperluan guru dalam menjalankan pentaksiran semestinya borang perekodan PBS. Untuk itu, dalam post kali ini disertakan salinan Borang Perekodan PBS Offline bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 1 (Semakan 2017). Semua GPI yang mengendalikan PdPc Pendidikan Islam Tahun 1 (2017) boleh memanfaatkannya melalui pautan di bawah.

Muat turun
Borang Perekodan PBS Offline Pendidikan Islam Tahun 1 (Semakan 2017)

Sekian, wassalam

Read more...

[CADANGAN] Pemetaan RPT Pendidikan Islam Tahun 1

Friday, 13 January 2017


Assalamualaikum wrt. wbt.

Cadangan Pemetaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) KSSR (Semakan 2017)

Berikut dikongsikan Cadangan Pemetaan RPT Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 (Semakan 2017) sehingga 38 minggu persekolahan. Cadangan ini merupakan suatu usaha bagi memudahkan urusan rakan-rakan GPI dalam menyediakan RPT di peringkat sekolah masing-masing. Pemetaan ini hendaklah diubahsuai mengikut keperluan dan takwim persekolahan di peringkat sekolah. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Sekian

Muat Turun

Read more...

Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR (Semakan 2017)

Saturday, 31 December 2016


Assalamualaikum wrt. wbt.


Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR (Semakan 2017)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menyarankan KSSR yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 disemak semula dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif, inovatif, penyelesaian masalah dan kempimpinan untuk membolehkan murid bersaing di peringkat global. PPPM 2014-2025 turut mencadangkan KSSR (Semakan 2017) menggunakan peruntukkan waktu jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelaajaran (PdP).

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) merupakan Kurikulum Kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah rendah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Oleh itu, semua Guru Pendidikan Islam (GPI) dan pentadbir sekolah seharusnya peka dengan perubahan yang berlaku serta mengetahui di mana dan ke mana arah tuju (PdP) yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Bagi memudahkan rujukan, perancagan dan pelaksanaan PdP Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR (Semakan 2017) ini, maka pihak Sektor Pendidikan Islam telah menyediakan bahan-bahan berkenaan yang merangkumi punca kuasa perubahan ini, RPT serta bahan-bahan tambahan yang diperlukan oleh pihak sekolah.

Muat turun bahan:

Read more...

PELAPORAN ANALISA DATA PBS PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 2016

Sunday, 9 October 2016

Assalamualaikum wrt wbt.

Pelaporan Analisa Data PBS Pendidikan Islam Tahun 4, 5 dan 6 Bagi Tahun 2016 

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam usaha mendapatkan data Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Islam daripada semua sekolah rendah bagi tujuan memantapkan pelaksanaan KSSR di peringkat sekolah. Data ini mestilah diisi berdasarkan dapatan daripada Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM).

Untuk itu, semua sekolah rendah di Negeri Kedah diminta mengisi Borang Pelaporan PBS Pendidikan Islam bagi Tahun 4, 5 dan 6 sepanjang tahun 2016 melalui pautan 
Google Form di bawah. Tarikh akhir pengisian Pelaporan PBS Pendidikan Islam adalah sebelum atau pada 15 November 2016. 

PERINGATAN PENTING: 
  1. Semua sekolah perlu melengkapkan MAKLUMAT SEKOLAH dalam borang yang disediakan.
  2. Sila isi KOD SEKOLAH TANPA JARAK. Contoh: KBA1001.
  3. Bagi soalan yang meminta BILANGAN murid, sekolah hanya perlu isi NOMBOR SAHAJA. Contoh: 120.
  4. Sekiranya terdapat sekolah yang mengisi nombor dan disertai perkataan ORANG (Contoh: 120 Orang), maka keselurahan analisis akan ternganggu.
Sebarang maklumat atau pertanyaan, sila hubungi Penolong Pengarah Pendidikan Islam (Teras Rendah) Ustaz Mohd Nasir Bin Abdullah di talian 04-7404260. 

Segala kerjasama dan sokongan tuan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih.
Sila klik button borang Pelaporan PBS Pendidikan Islam mengikut tahun di bawah:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Oh67tdCky7tb6covlu4KHhz7VTjZX4i11DZ5u50bH2Wvrw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr_g6f7es8EzFfetEVO80B52Lb7WVHC8YoaZSKZHF9vge27w/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduvYDMmg-G1l4JB9vLHXVzlwvIDIw_xDXKyLDyzGFYQrp38g/viewform 

Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP